ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
DOCEŃ ZAMBRÓW
ZAMBRÓW Z LOTU PTAKA
WIRTUALNY SPACER PO MIEŚCIE

Nowy parter programu „Zambrowska Karta Seniora 60+”

Informujemy, iż do programu „Zambrowska Karta Seniora 60+” dołączył nowy partner – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SANATORIUM UZDROWISKOWE Związku Nauczycielstwa Polskiego Z.G. z siedzibą w Ciechocinku, ul. Prof. Lorentowicza 6.

Sanatorium oferuje 5% zniżki dla posiadaczy kart na zakup minimum 7-dniowych turnusów sanatoryjnych oraz na zakup zabiegów leczniczych.

www.znpciechocinek.pl

Dział rezerwacji: tel. 54 283 60 98
tel. 54 416 27 71 (do 73)
e-mail: rezerwacja/at/sanatoriumznp.pl

STATYSTYKI PROGRAMU Zambrowska karta Seniora 60+
(stan na 21 sierpnia 2017):
- 884 wydanych kart programu
- 20 podmiotów oferuje zniżki i rabaty w ramach programu

Karolina Ilczuk

Aktualny wykaz partnerów programu:


 

 

Startują zapisy na długodystansowy rajd do Siemianówka

Serdecznie zapraszamy na długodystansowy rajd do Siemianówka w ramach akcji  „Zambrów na rowery 2017”, który odbędzie się 2 – 3 września 2017r. 

Wszyscy chętni, którzy chcą uczestniczyć w rowerowej wyprawie proszeni są o zgłaszanie się do Urzędu Miasta Zambrów (piętro II, pokój 235). Zapisy prowadzone są do 22.08.2017r. Przy zgłoszeniu należy wpłacić kwotę w wysokości 74 zł. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod nr: (86) 271 22 10 w. 30.

Zespół Video zagra na Pożegnanie Lata 2017

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Od 1 sierpnia 2017r. wprowadzono nowy wzór wniosku Karty Dużej Rodziny.

Przy składaniu wniosku należy okazać w szczególności:

1) w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

2) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

3) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

4) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o którym mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL składając wniosek o przyznanie KDR, przedstawia się także oryginały lub odpisy następujących dokumentów:

1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;

2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;

5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość.


Cudzoziemcy, poza dokumentami wymaganymi od obywateli polskich przy składaniu wniosku o przyznanie KDR, są zobowiązani okazać dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium RP, chyba że wójt / burmistrz / prezydent miasta może bez opłat samodzielnie potwierdzić to prawo.

Co oferuje Karta Dużej Rodziny?

Tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną, a nawet wakacje - na to mogą liczyć rodziny wielodzietne dzięki Karcie Dużej Rodziny. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Liczba instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Wniosek o wydanie karty Dużej Rodziny (obowiązujący od 1 sierpnia 2017 roku) – tutaj

Rowerzyści wyjechali do Szumowa

Ponad 100 rowerzystów uczestniczyło w kolejnym rajdzie w ramach akcji „Zambrów na rowery 2017”. O godz. 10.00 z targowicy miejskiej domatorzy dwóch kółek wyjechali w podróż do Szumowa. Po dotarciu do Skansenu w Szumowie na wszystkich uczestników czekał grill.

Dziękujemy Wójtowi Gminy Szumowo Panu Jarosławowi Cukiermanowi za udostępnienie miejsca na odpoczynek rowerzystów.

UWAGA

12 sierpnia odbędzie się rowerowa pielgrzymka do Hodyszewa. Do czwartku można zgłosić swój udział w pielgrzymce, dzwoniąc pod nr tel. 664 035 025. Pielgrzymka wyruszy z parkingu przy parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w sobotę o godzinie 8:00. Trasa wyniesie około 100 km w obie strony. Na miejscu odbędzie się msza święta w intencji pątników. W pielgrzymce mogą brać udział osoby w wieku od 14 do 16 roku życia pod opieką osoby dorosłej za pisemną zgodą opiekuna prawnego. Osoby w wieku od 16 do 18 roku życia za pisemną zgodą opiekuna prawnego. Uczestnicy biorą udział w pielgrzymce na własną odpowiedzialność. Należy się przygotować do wzmożonego wysiłku i zabrać ze sobą: kask, kamizelkę odblaskową, koniecznie nakrycie głowy. Pątnicy zaprowiantowują się we własnym zakresie. W Hodyszewie będzie możliwość rozpalenia ogniska. Organizator zapewnia napoje chłodzące.

Justyna Włodkowska - Kurpiewska

 • IMG_20170806_095101
 • IMG_20170806_095124
 • IMG_20170806_095159
 • IMG_20170806_113829
 • IMG_20170806_113838
 • IMG_20170806_113902
 • IMG_20170806_113909
 • IMG_20170806_113925
 • IMG_20170806_113932
 • IMG_20170806_114229
 • IMG_20170806_114243